Verkeer

Parkeren:

In het kader van de verkeersveiligheid rondom school graag aandacht voor het volgende:

We vragen kinderen en ouders lopend of met de fiets naar school te komen, want dat heeft veel voordelen:

  • Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid.
  • Uit onderzoek blijkt dat beweging het leervermogen van kinderen stimuleert.
  • Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan een kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname.
  • Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.

Toch een keer met de auto naar school?
Er zijn bij de school aan de Keverbergstraat, 2 borden geplaatst. Er mag de eerste 15 meter vanaf de uitgang van de speelplaats niet meer geparkeerd of gestopt worden om kinderen af te zetten of op te halen.
Dit verbod geldt tussen 8:15 – 8:45 en 13:45 – 14:15. Dit om de veiligheid van onze leerlingen die daar aan komen fietsen of lopen / weg fietsen of lopen te vergroten.
Parkeren kan in de parkeervakken bij het zwembad of de parkeermogelijkheden in de buurt.