Vakantierooster

Eerste schooldag         maandag 5 september 2022
Herfstvakantie              maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober
Sinterklaas                   dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie               maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Carnavalsvakantie       maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasmaandag             maandag 10 april 2023
Mei vakantie                maandag 24 april 2023 tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag          donderdag 18 mei 2023 tot en met vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag        maandag 29 mei 2023
Zomervakantie            maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023

Studiedagen
Donderdag 10 november
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 10 februari
Maandag 13 februari
Woensdag 29 maart
Vrijdag 16 juni
Maandag 19 juni