Medezeggenschap

Schooljaar 2019-2020:
Dit jaar zullen we verder onderzoek doen naar een gezamenlijke medezeggenschap binnen het Kindcentrum (Het samengaan van de ouderraad van Hoera met de MR van school).

Personeelsgeleding MR:
Mieke Vissers, Eva Kleuskens, Mariëlle Janssen, Rob Berends

Oudergeleding MR;
Ester Hendrix, Eveline Hendriks, Fieke Dings, Femke van Nunen.

De vergaderdata voor het schooljaar:
– Woensdag 4 september 2019
– Donderdag 14 november 2019
– Maandag 20 januari 2020
– Dinsdag 24 maart 2020
– Woensdag 13 mei 2020
– Donderdag 18 juni 2020

Ouders en personeelsleden die geen lid zijn van de MR kunnen de bijeenkomsten bijwonen, maar enkel als toehoorder. Toehoorders nemen niet actief deel aan vergaderingen, maar dienen zich in beginsel te beperken tot luisteren en observeren naar hetgeen in de vergadering aan de orde komt.

Tijdens het behandelen van vertrouwelijke informatie kan de vergadering door de voorzitter “besloten” worden verklaard. Dan mogen enkel MR-leden aanwezig zijn.