Visie

'Je mag zijn zoals je bent om
te worden wie je bent, maar
nog niet kunt zijn. En je mag
worden wie je bent op jouw
manier en in jouw tijd.'

Waar wij in geloven

De leerkracht is de spil in dit geheel.
Stimuleren, uitdagen, motiveren, coachen maar indien nodig ook sturen, zijn belangrijke opdrachten voor de leerkracht. Leerkrachten gaan met leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling. We leren van en met elkaar.

De doelen, leerlijnen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn leidend voor de leeractiviteiten en inhouden. Daarbij worden de methodes als middel ingezet.

Binnen de school werken we in clusters waardoor we zo optimaal mogelijk tegemoet kunnen komen aan dat wat het kind nodig heeft.

Ruimte  voor eigenaarschap van leerlingen.
We werken vanuit intrinsieke motivatie van onze leerlingen door gebruik te maken van hun talenten in een uitdagende, betekenisvolle en veilige omgeving.
In ons onderwijs maken we de verbinding tussen school en de maatschappij/de wereld. Leren doe je in en buiten de school.

De gouden driehoek: Kind-ouders-school
Het voelen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet resulteren in een goed samenspel tussen ouders en school. Een open contact met ouders vinden we erg belangrijk.

Kindcentrum
We vinden het belangrijk om als integraal kindcentrum een inhoudelijke samenwerking tussen school  en kinderopvang waar te maken, met als doel een breed en samenhangend aanbod te bieden om hierdoor de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

'Je mag zijn zoals je bent om
te worden wie je bent, maar
nog niet kunt zijn. En je mag
worden wie je bent op jouw
manier en in jouw tijd.'