Over de oudervereniging

De Oudervereniging van KC Leef bestaat uit de volgende leden:

Penningmeester:     Ingrid Lenders

Lid:                        Jozé Relouw

Lid:                        Angela Verstraeten

Lid:                        Bianca van de Werf

Lid:                        Loes Sieben

Lid:                        Karin Heldens

Lid:                        Kelly Verschaeren


Doelstelling:
Het doel van de oudervereniging is het organiseren van niet-onderwijskundige activiteiten met de hulp en inzet van ouders en leerkrachten van de school. Deze activiteiten zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, een thema-avond en het verkeersexamen.

U kunt zicht voorstellen dat al deze activiteiten geld kosten. Met beperkte financiële middelen worden deze activiteiten bekostigd. De financiering vindt plaats door een ouderbijdrage.

Vergaderingen
Zoals de naam "oudervereniging" zal zegt, zijn we een vereniging. Dit betekent o.a. dat we zo transparant als mogelijk ons naar de ouders richten.

Zes keer per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Tevens is er eenmaal per jaar een jaarvergadering waarbij alle ouders uitgenodigd worden.
Elke 3 jaar worden de bestuursleden herkiesbaar gesteld.

Contact
Via het digitale informatiesysteem "Isy"  worden de ouders geïnformeerd over de lopende activiteiten en indien nodig gevraagd voor hun persoonlijke inzet.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via email ons te benaderen. Zie het onderdeel contact onderaan deze pagina. Wij zullen uw email z.s.m. beantwoorden.

Contact oudervereniging

Voor vragen of reacties, mail gerust naar de ouderver. Emailadres en/of telefoonn. toevoegen aub.


Typ de onderstaande code exact over.
captcha


Onderdelen met een * zijn verplicht.